Theo kết quả rà soát của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, trong tháng 9-2023, 18 tỉnh, thành phố và 10 bộ, ngành còn tồn tại 67 website cơ quan nhà nước có tên miền “.gov.vn” bị lợi dụng chèn nội dung quảng cáo không phù hợp. Nhiều website bị lợi dụng để cài cắm, đăng tải, chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như game bài, cờ bạc… 

Những liên kết này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google và thực hiện chuyển hướng người dùng sang website khác khi người dùng truy cập đường dẫn. Hiện website của 10 bộ, ngành gồm: Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ; Lao động – Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VKSND Tối cao và website cơ quan nhà nước của 18 tỉnh, thành phố bị lợi dụng chèn nội dung quảng cáo không phù hợp.

Hệ thống kỹ thuật của NCSC đã ghi nhận có 57.916 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước. Số lượng điểm yếu, lỗ hổng nêu trên là rất lớn. 

T.Phượng