Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), nếu không có điện thoại thông minh tải ứng dụng VNeID để kích hoạt tài khoản định danh điện tử, người dân có thể áp dụng cách sau:

5 bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử bằng máy tính - Ảnh 1.

Ngọc Ánh – Đồ họa: Ngọc Trinh